INOX-PLUS Elementy złączne nierdzewne i kwasoodporne

Przedstawiamy Państwu

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W FIRMIE INOX - PLUS

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem Sklep.inoxplus.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep Sklep.inoxplus.com.pl jest prowadzony przez firmę:

INOX-PLUS Sp. z o.o.
ul. Braci Mieroszewskich 130
41-219 Sosnowiec

zwana dalej Sprzedającym.

3. Adres Sklepu i do korespondencji:

INOX-PLUS Sp. z o.o.
ul. Braci Mieroszewskich 130
41-219 Sosnowiec

1. Zakres obowiązywania umowy: Niniejsze warunki sprzedaży i płatności obowiązują do wszystkich zawartych umów. Kupujący akceptuje zawarte poniżej warunki sprzedaży nawet wtedy, gdy kolidują z jego własnymi warunkami zakupów.

2. Zamówienia: Zgodnie z obowiązującymi w firmie INOX-PLUS procedurami ISO, zamówienia należy składać w formie pisemnej (fax, e-mail, sklep internetowy). W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy składanie zamówień telefonicznych lecz nie bierzemy odpowiedzialności za powstałe błędy. Cena jest uzależniona od ilości kupowanego towaru i od rabatów indywidualnych danego klienta. Ceny obowiązują dla ilości będących na magazynie, w przypadku zamówienia ilości większych niż będących na stanie magazynu cena może ulec zmianie. Wszystkie podawane ceny są cenami netto. Sprzedaż dotyczy pełnych i niepełnych opakowań.

3. Dostawa: Elementy złączne sprzedawane są w standardowych opakowaniach. Asortyment, ilość, termin dostawy jest realizowany na podstawie pisemnego i uzgodnionego z klientem zamówienia. Dopuszczalne jest realizowanie zamówień częściowych. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy fakturowanych razem z towarem, w przypadku wysyłki towaru o wartości poniżej 2000 PLN netto.

4. Płatności: Podstawowym sposobem zapłaty jest gotówka. W przypadku nawiązania stałej współpracy, dopuszcza się płatność przelewem. Weryfikacja terminu płatności wymaga przysłania do firmy INOX-PLUS aktualnych dokumentów zgłoszeniowych– takich jak: nadanie numeru NIP, REGON, aktualny KRS. Wpływające zapłaty za dostarczane towary zawsze są zaliczane najpierw na najstarsze zadłużenia. W przypadku nierzetelnego postępowania Kupującego – w tym nieterminowej płatności za dostarczone wyroby – firma INOX-PLUS może wstrzymać dalsze dostawy do momentu uregulowania zaległych płatności. Natomiast w przypadku towarów niestandardowych sprzedaż uzależniona jest od przedpłaty (zaliczki). Odmowa odbioru tego towaru jednoznaczna jest z utratą zaliczki.

5. Niezgodności dostaw: Towar otrzymany niezgodnie z zamówieniem (odnośnie asortymentu, ilości, jakości) Klient ma prawo reklamować. W przypadku uwzględnienia reklamacji INOX-PLUS uzupełni lub wymieni wadliwy towar na wolny od wad, względnie wystawi fakturę korygującą. INOX-PLUS nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody, które nastąpiły z przyczyn będących po stronie Kupującego, za niezgodne z przeznaczeniem stosowanie dostarczonych wyrobów. Za usługę transportową oraz jakość dostarczonej przesyłki odpowiada spedytor, dlatego uwagi dotyczące uszkodzenia przesyłki lub jej terminowości należy bezwzględnie odnotować na liście przewozowym w obecności kuriera. Brak takiego zgłoszenia oznacza iż uznaje się przesyłkę za sprawdzoną i zgodną z dokumentami.

6. Zwrot towarów: Firma INOX-PLUS zastrzega sobie prawo do jednoznacznej odmowy przyjęcia towarów. Przy incydentalnych zwrotach wyrobów do wymiany zostają przyjęte jedynie towary oryginalnie zapakowane a warunki zwrotu musza być wcześniej zaakceptowane i uzgodnione z działem handlowym. Nie dopuszcza się zwrotów opakowań niepełnych. Koszty manipulacyjne w przypadku zwrotu towaru wynoszą 20% jego wartości. Wyklucza się możliwość wymiany lub zwrotu towarów sprowadzonych na indywidualne zamówienie Kupującego, oraz tych, których wartość nie przekracza 200 PLN netto.

7. Polityka dotycząca cookies: Sklep Sklep.inoxplus.com.pl używa Mechanizmu Cookies („ciasteczka”) w celu umożliwienia wykorzystywania pełnej funkcjonalności sklepu. W plikach cookie zapisywane są dane związane z sesją, uwierzytelnieniem w sklepie i procedurą realizacji zamówienia. Mechanizm Cookie jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych co umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta. Mechanizm ten może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta. Wyłączenie Mechanizmu Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu.

8. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.